Welkom
Annette van der Molen FotografieArtist statement

Een portretfoto van een meisje dat met een lege blik de camera in kijkt. Op een andere foto poseert een moeder met een slapend kind in haar armen. Het was een normale gang van zaken in de 19e eeuw om foto's te maken van een overleden kind, soms met open ogen.. vaak met gesloten ogen, alsof ze in een diepe slaap waren verzonken.

Elke cultuur heeft zo zijn manier van omgaan met de dood, zo hebben de Mexicanen 'de dag van de dood', een feest en herdenkingsdag. In de westerse cultuur en in deze tijd verbergen we liever beelden van de dood. Toch kent het weergeven van dode mensen, maar ook het weergeven van dieren een lange traditie. Al in de 16e en 17e eeuw waren jachttaferelen en marktscene's met dode en geslachte dieren erg populair. In de eeuwen daarna zijn veel dode dieren vastgelegd als anatomische studieobject. Ook hedendaagse kunstenaars wagen zich aan dit thema. Damien Hist confronteerde de kijker onbarmhartig met de dood door een koeienkop te laten wegrotten omgeven door vliegen. De maden uit de eitjes werden weer vliegen en leefden korter dan een dag, dankzij een zoemende elektrische vliegenmepper. Zijn installaties deden heel wat stof opwaaien. Daar waar Hirst kiest voor een 'in your face' strategie.. is mijn werk een opzoek naar de stilte en schoonheid van de dode dieren.

Na veel ervaring op te hebben gedaan met het fotograferen van levende dieren, begon het fotograferen van dode dieren met het overlijden van mijn kat. In de hoop haar nog langer levend te houden.. leken de foto's een kans op eeuwig leven. Met die gedachte heb ik mijn werk voortgezet met andere dieren.

Door scherpte, houding, detaillering en de technische uitwerking op de spits te drijven werd de kwetsbaarheid en schoonheid van het dieren nog intenser. De eeuwigdurende slaap blijkt delicaat. Het is mogelijk om heel dicht bij de foto's te komen en details te zien die bij het echte dode dier niet worden waargenomen, omdat we niet snel zo'n nabijheid hebben met een kadaver. De ontzielde lichamen wordt op de foto uiterst materieel.